Elinkaarenaikainen hiilijalanjälki

Tuotekohtainen hiilijalanjälki kertoo toiminnasta aiheutuvan ympäristökuorman. Hiilijalanjälkeä laskettaessa otetaan huomioon kaikki päästölähteet, joita tuotteen elinkaarenaikana syntyy.

Tuotekohtaisissa laskennoissa hiilijalanjälkeä tarkastellaan kahden rajauksen mukaisesti. Cradle to gate -rajaus kertoo hiilijalanjäljestä, joka syntyy raaka-aineiden valmistuksessa, raaka-aineiden kuljetuksessa sekä tuotteen valmistamisessa. Cradle to grave -rajaus kertoo hiilijalanjäljestä, joka huomioi tuotteen koko elinkaaren aikana syntyvän hiilijalanjäljen aina raaka-aineiden valmistuksesta tuotteen loppuhävittämiseen asti.

Tuotekohtainen päästölaskenta, taustatiedot & laajuus

Lepon tuotekohtainen päästölaskenta on suoritettu SFS-EN ISO 14067:2018 Greenhouse gases – Carbon footprint of products – requirements and guidelines for quantification- standardin mukaisesti. Laskennan tulokset ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2e), joka huomioi eri kasvihuonekaasujen erilaiset ilmastoa lämmittävät vaikutukset. Laskennan on suorittanut Green Carbon vuonna 2023.